YouTube    Facebook    Instagram

info@sondela.com    +27 (0)14 736 8800

Competitions

Hoe klink ʼn Bosveld-atmosfeer wegbreek kans by Sondela Natuurreservaat & Spa?

En klink dit nie soveel beter om dit verniet ook nog te ervaar nie?

Een gelukkige persoon wat inskryf vir die kompetisie staan ʼn kans om ʼn naweek by die Sondela Nature Reserve & Spa in Bela-Bela te wen.

Die prys sluit ʼn kampnaweek in vir 6 persone op ʼn privaat ablusie staanplek.

Voorwaardes van die kompetisie:
– Die prys is nie geldig binne skoolvakansies of oor langnaweke nie.
– Aankoms op ʼn Vrydag na 14:00 en vertrek op Sondag teen 14:00.
– Die prys sal binne ‘n spesifieke tydperk opgeneem moet word wanneer    akkommodasie beskikbaar is.
– Die uitnodiging is nie oordraagbaar nie.
– Die uitnodiging is nie uitruilbaar vir kontant nie.
– Die uitnodiging sluit nie vervoer, etes of enige ander voordeel in nie.
– Die verblyf moet aaneenlopend wees; dae nie benut nie, word verbeur.
– Die sluitingsdatum vir die kompetisie is 6 Januarie 2024.

How does a Bushveld getaway at Sondela Nature Reserve & Spa sound?

And doesn’t it sound so much better if you can experience it for free too?

One lucky person who enters this competition stands a chance to win a weekend at the Sondela Nature Reserve & Spa in Bela-Bela.

The price includes a camping weekend for 6 people on a private ablution stand.

Conditions of the competition:
– The price is not valid during school holidays or on long weekends.
– Arrival on a Friday after 14:00 and departure on Sunday by 14:00.
– The price will have to be taken up within a specific period when    accommodation is available.
– The invitation is not transferable.
– The invitation is not exchangeable for cash.
– The invitation does not include transport, meals or any other benefit.
– The stay must be continuous; days not used are forfeited.
– The closing date for the competition is 6 January 2024.

Hier is nog kans om ʼn Bosveld-atmosfeer wegbreek by Sondela Natuur Reservaat & Spa te wen!

Hierdie keer met jou oorspronklike fotos wat pas onder die kategorieë: Natuur, Aktiwiteite en Ontspanning.

Een gelukkige persoon wat inskryf vir die kompetisie staan ʼn kans om ʼn naweek by die Sondela Natuur Reservaat & Spa in Bela-Bela te wen.

Die prys sluit ʼn kampnaweek in vir 6 persone op ʼn privaat ablusie staanplek.

Voorwaardes van die kompetisie:
– Inskrywings word beperk tot ‘n maksimum van 10 fotos.
– Jy moet eiendomsregte hê op die foto’s wat jy indien.
– Sondela Natuurreservaat mag jou foto-voorleggings op sosiale media vir bemarkingsdoeleindes gebruik.
– Die prys is nie geldig binne skoolvakansies of oor langnaweke nie.
– Aankoms op ʼn Vrydag na 14:00 en vertrek op Sondag teen 14:00.
– Die prys sal binne ‘n spesifieke tydperk opgeneem moet word wanneer akkommodasie beskikbaar is.
– Die uitnodiging is nie oordraagbaar nie.
– Die uitnodiging is nie uitruilbaar vir kontant nie.
– Die uitnodiging sluit nie vervoer, etes of enige ander voordeel in nie.
– Die verblyf moet aaneenlopend wees; dae nie benut nie, word verbeur.
– Die sluitingsdatum vir die kompetisie is 6 Januarie 2024.

Here is another chance to win a Bushveld break at Sondela Nature Reserve & Spa!

This time with your original photos that fit under the categories: Nature, Activities and Leisure.

One lucky person who enters this competition stands a chance to win a weekend at the Sondela Nature Reserve & Spa in Bela-Bela.

The price includes a camping weekend for 6 people on a private ablution stand.

Conditions of the competition:
– You may enter up to 10 photos.
– You must have proprietary rights to the photos you submit.
– Sondela Nature Reserve may use your photo submissions on Social Media for marketing purposes.
– The price is not valid during school holidays or on long weekends.
– Arrival on a Friday after 14:00 and departure on Sunday by 14:00.
– The price will have to be taken up within a specific period when accommodation is available.
– The invitation is not transferable.
– The invitation is not exchangeable for cash.
– The invitation does not include transport, meals or any other benefit.
– The stay must be continuous; days not used are forfeited.
– The closing date for the competition is 6 January 2024.

Get in touch!

If you would like to make an inquiry or a reservation, please get in touch and we'll get back to soonest.

Get in touch!

If you would like to make an inquiry or a reservation, please get in touch and we'll get back to soonest.